EXKLUZÍVNA PONUKA ŠIROKÉHO SPEKTRA SLUŽIEB

Do našej ponuky patria:
  • Komplexné dodávky a inštalácie PC, serverov, sieťových prvkov a internetových riešení
  • Návrh dátových sieti
  • Inštalácie OS
  • Poradenstvo
  • Vzdialená správa a manažment intranetu, internetu a webstranok
  • Servis značkových a neznačkových serverov
  • Predaj a poradenstvo